• Home
  • Workshops en lezingen

Workshop Radicaal anders werken

Veel van ons denken, en dus ook ons (professioneel) handelen, is gebaseerd op aannames. Deze aannames worden zelden systematisch onderzocht. Als we deze aannames analyseren, kunnen we ze in twijfel trekken en vervangen door andere, radicaal nieuwe aannames. We gebruiken mijn methode van herkaderen/reframing om dit te doen.

In het eerste deel bespreken we welke grote paradigmaverschuivingen er momenteel plaatsvinden in onze manier van leven, werken, en de businessmodellen van verschillende sectoren. We werken in tweetallen aan het identificeren van paradigmaverschuivingen in ons eigen werkveld en delen inzichten hoe we hierdoor anders kunnen werken.

In het twee deel gaan we in tweetallen onze eigen werkactiviteiten herkaderen. We gaan onze eigen aannames kritisch bekijken en vervangen door radicaal andere aannames. Dit leidt vaak tot hilarische ideeën, maar juist het belachelijke is wat we vaak over het hoofd zien, en waar we grote kansen laten liggen. Dan ontwerpen we een experiment, om deze nieuwe aannames te testen in ons werk, en zo onze inzichten direct om te zetten in actie. We presenteren deze uitkomsten aan elkaar.

Deze workshop kan in een of meerdere dagdelen gegeven worden. Het aantal deelnemers varieert tussen de 6 en 120.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Interactieve lezingen

Braaf een uur lang in stilte luisteren naar een spreker is een oud paradigma. Het publiek wil deelnemen, meepraten, mede vormgeven. Al mijn lezingen zijn interactief, met discussies in tweetallen en plenaire terugkoppeling. Dit kan ook in hele grote groepen. De context van de lezingen kan aangepast worden in termen van vakgebied, thema van de conferentie, en lengte. Transformerend denken helpt ons, om de wereld anders te zien, er anders in te handelen, en er andere betekenis uit te krijgen. Door dieper na te denken veranderen we onszelf en de wereld.

1. Schaarste en overvloed. Schaarste, het gevoel dat we nooit genoeg hebben, is een fudmanteel concept in onze samenleving en in het economsiche denken. Maar kunnen we ook vanuit een standpunt van overvloed denken? Welke andere strategieën kunnen we dan ontwerpen om met de natuur, met de economie, en met onze keuzes om te gaan? Hoe maken we de omslag van nemen naar geven? (Boek: Overvloed, 2005)

2. Radicaal anders denken. Waarom denken we wat we denken, en doen we wat we doen? We handelen vaak uit gewoonte, of kunnen niet goed uitleggen waarom we doen wat we doen. Veel van onze denkkaders zijn dan ook gebaseerd op twijfelachtige of verkeerde aannames. Met een blik naar inzichten uit de wetenschapsfilosofie gaan we zelf onze aannames bevragen, radicaal nieuwe aannames formuleren, en dit vertalen naar anders handelen. (Boek: Reframing – the art of thinking differently, 2012)

3. Denken in Paradigma's. Paradigma’s zijn een manier om naar de wereld te kijken en in de wereld te handelen. Ik presenteer een aantal paradigmaverschuivingen, o.a. consumeren naar co-creatie, bezit naar gebruik, en universeel naar uniek. Daarna gaan we in tweetallen en plenair bespreken hoe we deze verschuivingen ervaren in ons werkveld, wat voor andere paradigmaverschuivingen we zien, en hoe we ons handelen kunnen vormgeven in het nieuwe paradigma.

4. Homo Creator. Hoe gaan we de wereld en onszelf vormgeven in het Antropoceen, het tijdperk van de mens? We zijn altijd al scheppers geweest: we hebben onze fysieke wereld vormgegeven, virtuele structuren als taal, weten en geld geschapen, en zijn nu de mens zelf aan het herontwerpen. We worden steeds krachtiger, maar blijven tegelijkertijd kwetsbaar. Wat hebben we nodig om goede Homo Creators te worden?

5. Waartoe leef je? Hoe geven we vorm en betekenis aan ons leven in een tijd waarin bijna alles mag en bijna alles kan? Hoe beantwoorden we voor onszelf de vraag waartoe we leven nu religieuze en maatschappelijke structuren niet meer dwingend zijn? We gebruiken inzichten van existentialistische filosofen als Camus, Sartre en Foucault om vorm te leren geven aan ons eigen leven.

6. Geld en waarde. Geld is een bijzondere uitvinding, een sociale technologie die onze ontwikkelde wereld mogelijk maakt. Maar wat is geld eigenlijk? Hoe werkt het? En wat is waarde? Hoe kunnen we de waarden die wij belangrijk vinden uitdrukken in onze relatie met geld, en een financieel systeem ontwerpen dat ons helpt een waardevolle wereld vorm te geven? (Boek: Denken over geld en waarde, 2013)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Taalkeuze