Keynotes & workshops

Herkaderen: radicaal anders denken

Radicaal anders denken. Waarom denken we wat we denken, en doen we wat we doen? We handelen vaak uit gewoonte, of kunnen niet goed uitleggen waarom we doen wat we doen. Veel van onze denkkaders zijn dan ook gebaseerd op twijfelachtige of verkeerde aannames. Met een blik naar inzichten uit de wetenschapsfilosofie gaan we zelf onze aannames bevragen, radicaal nieuwe aannames formuleren, en dit vertalen naar anders handelen.

Herkaderen: radicaal anders denken Meer lezen »

Denken en werken vanuit overvloed

We lijken omringt door schaarste: schaarste aan vaccins, huizen, personeel, zorg, in het klimaatprobleem, enz. Schaarste is een onbalans tussen wat we (acuut) nodig hebben en wat er voorhanden is. Maar schaarste is ook een denkkader, met wortels in de 18e eeuw en de ontwikkeling van de economische wetenschap. Terwijl het leven zelf, en ook ons individuele leven, in essentie overvloedig is: we beschikken over een enorm surplus aan energie en mogelijkheden. Met dit surplus hebben we een enorm welvarende civilisatie opgebouwd.

In deze interactieve lezing gaan we onderzoeken in hoeverre ons denken gestuurd wordt door schaarste, en hoe we ook ons denken en werken vorm kunnen geven vanuit overvloed. Hoe kunnen we een optimistische, proactieve aanpak ontwikkelen in onze manier van werken, voor onze samenleving, en voor globale crisissen als pandemieën en klimaatverandering? Wat is de rol van bedrijven en organisaties in deze transitie, en wat kunnen vanuit onze professionele idntiteit bijdragen?

Denken en werken vanuit overvloed Meer lezen »

Scroll naar boven